ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןוספמיס טראב


ןוריחמה ישנא בצמה המ
קא'צ לש תוינפשוחה תונומתה תרדס ירחא
תוקלדב ןתונ ןוספמיס טראב תא ולבק

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997