ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תונומת

תוינלטס תונומת םכל שיש רתאב רוזיא םכל שי
... א"ת לעופה , ילש הצובקה לש , האבה הנומתה םתא םכל חולשל הצור יננה ןכלו
(((: קרי תפסות תצק םע
....הדותב

ידפרע

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997