ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ינלטס ספא סקיא

WEED-VS-O

level 0 -- the Computer is totally dumb.
level 1 -- Computer is smarter (original version).
level 2 -- You MAY win (only when you start).
level 3 -- Computer NEVER lose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997