ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תונומת

הרבח ןלהא
םכלש רתאל ךרד יהשזיאב םרות ינאש יתטלחה ינא
תא ומישת םא חמשא ףיכב קר היהיש
תצק ןוימידה תא ליעפהל ולכוי םלוכש ליבשב ילש םירויצה
בוט םכל ושעיש הווקמ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997