ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תונומת

הלאה תונומתת ומישת השקב
םדרטסמאל וסוטתו
םדרטסמאמ תונומתה ...ןכ הא
הנוזןב םש רמוחהו
...םג ןורוד לש אמאו

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997