ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תירוקמה הסריגה םס לא

?םישנא ,ןוריחמ בצמה המ
.ם(ת)ס-לא לש רקיטס ונכרע ונחנא
!!!!תירוקמה הסריגב
.פיליפ םשב רכומ רתויש יפכ וא רייצ יזידש רויצ ולבקו

.יזידו ימינ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997