ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

בוצע והשמ

...ןוריחמה ישנא לכל םולש
,לומתא בוצע והשמ יל הרק
יתיליג לומתא קרו הפיפי חמצ יתלדיג
העש יצח ירחא לבא ....הבקנ הזש
!!ותוא לכא ילש הנוז ןבה לותחהש יתיארו חמצה לע יתלכתסה

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997