ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

.תונמוא

דאמ יתונמוא םרות י"ע ומרתנ ולא תונומת
ימינונא דאמו ותליהק ברקב דבוכמו ךרעומ
G ה תווחא סקימוקה
..בורקב

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997