ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

. ריעצ חמצ

! דחוימב רהמ לדגש ריעצ חמצ לש הנומת וז
! אוה לדוג הזיא וארתו דבלב שדוח

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997