ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

T.H. See????

This is me at NYC checking out the weed situation!
have fun my Israeli Brothers!!!!!!!

Hi my Israeli Brotha's!!!
Here are 2 of my friends Erez & Israel doing the world
a favour & staying high !!!
Love you all
Mr. G

Just thought to let you in on some new
pics of a wicked ass joint from the cold U.S.A
love you all and miss you
Mr. G

hi to all my friends in Israel
another cool picture for ya' !!!

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997