ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

...שארה לע שאר ליפהל

תיתונמוא םישאר תלפה לש תורחת עיצמ ינא
חחח ...שדח יפמילוא עוצקמ
0.9 הזה עוציבל ןתונ ינא
...ותוא רבוע ימ הארנ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997