ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

הביטאס ןקיסקמ

ה'רבח ייה
ילש ריצקה לש הנומתמ תונהל םינמזומ םתא
!הנש יצחכ רחאל בצמה הזו - דנלוהמ ואבוהש הביטאס ןקיסקמ יערזב רבודמ
(: יל ןובאיתב

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997