ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

רזיירופווה

! םולש ןוריחמל
הרזעה לע םורופב ה'רבחה לכל תודוהל יתיצר
.ילש דומחה רזיירופווה תנכהב
.הרוכב תעפוהב , ותוא ולבק זא

. םכלומגכ םכל ריזחי ה'גו ןתי ימ
CRACKED HEAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997