ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םמעשמ יל היה

הננב תועצמאב ילש ןולסל יתצרפ זא םמעשמ יל היה
חדקא יומד הננב תועצמאב ץרופ ינא - 1 עטק
ןומיר יומד הננב תועצמאב ץרופ ינא - 2 עטק
!? המ וא טורש ינא
--ינאב גנאב--

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997