ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

הנח-ארק בויא

ארק בויא כ"ח ,תסנכה לש םימסה תדעו ר"וי
האלמהו תיפוסה הסריגה ,ומורפה והז .יוזה ןויארב
ץיפהל אנ הכירעב עגרכ תאצמ

And A big thanks to Ali G for the inspiration :-)

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997