ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

the stash

ילש םיבוהאהמ השולש
די תדובע ינאגפא שישח
םירק הנלמ סארא'ג
ךרו םודא ינונבלו

תויתוכיא תולטסב קר ןוריחמב םישלוג (:

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997