ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

..הנומת ולבק ,םינלטס וליאכ םתא

..הבינגמ הנומת םכל יתנכה זא סאלק סנזיבב הנושאר םעפ יתסט הנה זא והז
"ןוריחמה" תרבח לש 777 גניאובב סוטמ היה סוטמהש ןבומכ .הריבלו ונרופל ,טניו'גל בל ומיש
..הנומתה תא ולבק ץקציק ..קפס ןיא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997