ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

חמש הכונח

soul surferחמש הכונח היהיש
םייסיסע םיטנייו'ג המכ יתנכה
.... חמש הכונח היהיש
... םלוכל חמש גח וביגתו ,וארת

"היהית ותלטסו שיא,שיא"

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997