ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

מ"עב ףינסמה

!דחיב לדרחו פושטק ונגרוא חלמ ףינסמ אוה !תומרב ןלטס הזה שיאה המכ בל ומיש
רתויב ינלטס
םכלש רתאב הז תא םישל הבוח

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997