ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םלועה תאירב

ול'גנא לאכימ לש "םלועה תאירב" הריציה תא תונשל ונטלחה
..החילסה ומיע
..שמשמ יכות !תיקנע הדותב

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997