ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

קשה

םכלש רתאב העקשהה לע דובכה לכ
הדות תואל ןכל
האנק תצק םכל םורגל יתטלחה
ילש רבח לשו ילש ישדוחה קשה תא ולבק
ןונבלב רוח גניקאפב אב אוהו ונצראב רידנ קש הזש ןייצל שי

ינמורה יני'גרובאה בר דובכב

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997