ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

! יתימאה שפוחה

םינלטסה לכל םולש
!יתימאה שפוחה ליחתה ,ונרבע ונלוכש בשוח ינאש םוח לש הכורא הפוקת ירחא
ןשועמ שפוח תכרבב
זרו ימרי

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997