ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ונמליצש והשמ דוע בוט

הביבח תובהלב התיהש הביסמ לש ןוינחב המלוצ הנומתה
יתרטשמ פי'ג לע ףוב םיממחמ ונחנאש וניאר םואתפו םש ןשעל ונלחתה
.עגרה תא חיצנהל וניצר זא

ה'רבחהו קופ

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997