ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

Bob Marley interview in New Zealand 1979

דנליז וינב ךרענש ןויארב ילראמ בוב
הז המ ,ולש הקיזומה לע רבדמ אוה ןויארב
הנאוחירמה חמצל תוסחיתהו .ןמ הטסאר תויהל

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997