ארכיון החדשות של המחירוןרדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת 

 

 

עצות וטייפים בראיון לקבלת עבודה
.מכוני מיון

 

 

. המבחנים במכוני המיון יכללו. ראיון אישי, מפגש קבוצתי, מבחן אישיות ידני או ממוחשב

:בשיחת הזימון הטלפונית כדאי לנסות ולדלות פרטים על המשרה באמצעות שאלות שונות כגון
(?האם מדובר בתפקיד חדש, או מאוייש? (במילים אחרות האם פיטרתם מישהו
תוך כמה זמן, במידה ואתקדם, יימשך תהליך הסינון והקבלה עד תחילת העבודה?(האם יש לכם המון
מועמדים ואתם בוררים מהם, מה שיכול לקחת שבועיים שלושה ואולי אף חודש)
.(איך השכר בנוי, ואם יש הכשרה כמה זמן ובאיזה אופן? (האם יש תשלום בקורס/תקופת ההכשרה


,ישנן הרבה חברות, במיוחד כוח אדם והשמה, שמזמנות לראיון, גם אם אין להן משרות פנויות, או
שהן כבר החליטו מי יאייש את המשרות. הן מזמנות מועמדים רק למראית עין כדי ליצור מאגר לקוחות
או מעיין תנאי מכרז, או שהלקוח ששכר אותן כדי לבחון מועמדים משלם להן לפי כמות המועמדים שהן
בוחנות וממליצות. כמובן שיש לנצל כל הזדמנות שיש ולא לפסול ראיונות, אולם יש להיות מוכנים
לאפשרות זאת ולדעת שלא תמיד אם לא עברתם את הראיון זה בגלל שאתם לא מתאימים לתפקיד, או
.פחות טובים משאר המועמדים

- ניתן להוריד בחינם חוברות הכנה למבחני האישיות מאתרים באינטרנט ומתוכנות שיתוף קבצים
והרבה פעמים יהיה מדובר באותן החוברות שיהיו גם במהלך המבחנים. בנוסף השאלות נוטות לחזור
.על עצמן ולכן אם עברת מבחנים קודמים נסה להיזכר בשאלות שנשאלת
המבחנים כוללים מבחן צורות , מבחן לוגיקה, מבחן ידע כללי, מבחן בחשבון, מבחן אי שיוויונים, מבחן
.סדרות חשבוניות, מבחן טכני

חשוב שהנבחן ידגיש צדדים באישיותו שיאפשרו לו לבצע את התפקיד בצורה הטובה ביותר. לדוגמה
לתפקיד של נותן שרות, אם הנבחן יהיה דומיננטי מדי וישיר מדי מול לקוחות זה יקשה עליו לתת
שירות טוב ולכן הוא עלול להיפסל. לכן יהיה עליו להדגיש יותר את התכונות השירותיות שלו ופחות
להתמקד בתכונות ניהוליות, כאשר קודם על הנבחן להתמקד בקבלה למשרה המבוקשת ורק אחר כך
.יוכל לנסות ולהתקדם במקום העבודה

.שאלות השלמה

כמעט בכל המבחנים במכוני ההשמה יש חלק עם הרבה שאלות השלמת משפטים דומות שחוזרות על
עצמן בניסוחים דומים ושינויים קלים. צריך לענות עליהן בפשטות וכמה שיותר בעקביות, אולם מבלי
לחזור על אותו המשפט כמה פעמים. בנוסף גם ימדדו לכם את הזמן שבו עניתם על השאלון, אם מדובר
במבחן ממוחשב אז ישנה גם משמעות לזמן שבו עניתם על כל שאלה בנפרד. לפעמים במהלך המבדק
הממוחשב תשאלו אם אתם בטוחים בתשובותיכם, או שתקבלו בלי קשר למה שעניתם הודעות על כך
שתשובותיכם אינן עקביות או כנות מספיק, הודעות אלו נועדו להלחיץ ולבדוק אם תמהרו לשנות את
.תשובותיכם

- יש לענות על השאלות במהירות המרבית, נבחן שנלחץ מהתרשמות הבוחן מתשובותיו, ילחץ וישקיע
הרבה מאוד זמן בהשלמת וכתיבת כל משפט, ימחק ויתקן והבוחן יוכל ללמוד מכך על קושי של הנבחן
.בהתמודדות עם מצבי לחץ ועל התנהגות הססנית ואובססיבית בזמן מילוי השאלון
הרבה פעמים לנבחנים נמאס לקראת סוף המבחן משאלות שחוזרות על עצמן והם מרשים לעצמם לענות
.תשובות מתחכמות ולא רציניות

.יש לזכור לענות בכנות ובאופן חיובי על כל התשובות מבלי להתעצבן על המבחן או הבוחן
.הנחה נוספת במבחנים אלו היא שאם תשקרו, אז זה יעלה באי התאמה בין התשובות השונות

מבחני אמינות

אחד התחומים שמעניינים את הבוחנים הוא רמת אמינותו של הנבחן. השיטות הנהוגות לבחינת אמינות
:שונות ומגוונות. להלן שתי דוגמאות למבחני אמינות

:דוגמה 1
בפני הנבחן מוצגת רשימה של מילים קשות בלועזית. לנבחן נאמר שמטרת המבחן היא לבדוק
את רמת הידע המילולי שלו, בהכרת מילים קשות. על כל מילה קשה שמוצגת לפני הנבחן, הוא נשאל
האם הוא מכיר אותה. כאשר בתוך רשימת המילים הקשות הוכנסו מילים שנשמעות כמוכרות אך בעצם
.אינן קיימות

הנבחן יכול להישאל האם הוא מכיר את המילה אינציקורפדיה. המילה אינציקורפדיה דומה מאד למילה
אינציקלופדיה ההבדל ביניהן הוא שהמילה אינציקורפדיה אינה קיימת, אם הנבחן עונה שהוא מכיר את
המילה אינציקורפדיה, הבוחנים יכולים להבין שהוא מנסה להטעות אותם. אם התופעה חוזרת על עצמה
עם כמות גדולה של מילים שאינן קיימות, הבוחנים יסיקו מכך שרמת אמינותו של הנבחן נמוכה ו/או
.שהוא נוטה שלא לשים לב לפרטים

: דוגמה 2
בפני הנבחן מוצגים משפטים שונים והוא מתבקש לענות האם הוא מסכים עם תוכן המשפט
:שהוצג לו או שאינו מסכים לתוכנו, למשל לפני הנבחן מוצגים המשפטים הבאים

. יש מקרים בהם אני מצוברח, יש אנשים לא נחמדים, לפעמים אני לא מספיק לסיים את משימותי
הנבחן מתבקש לענות האם הוא מסכים עם כל אחד מהמשפטים. אם הנבחן עונה שהוא מסכים עם
המשפטים, כלומר, יש מקרים בהם הוא מצוברח, ויש אנשים לא נחמדים, ולפעמים הוא אינו מספיק
לסיים את משימותיו, הבוחנים מתרשמים שהנבחן אמין, אם לעומת זאת הנבחן טוען שאין מקרים בהם
. הוא מצוברח, ואין אנשים שלדעתו אינם נחמדים הבוחנים מסיקים שהנבחן אינו אמין

: סיכום
במבחני אמינות הנבחן נדרש לענות על שאלה שחושפת חוסר שלמות בהתנהגותו. אל תנסה
.להציג עצמך כמושלם. הצגת נתונים מעוותת, רק כדי להרשים, עלולה להתפרש כחוסר אמינות


.מפגשים קבוצתיים

- במפגשים שנועדו לבחון יכולת עבודה בקבוצה, יש לתפוס מקום טוב באמצע ומקדימה, כלומר לא
להיות פסיביים, אבל גם לא להיות צעקניים ויותר מידי דומיננטיים. בד"כ בפגישות אלו הקבוצה מקבלת
מטלה שעליה לבצע ביחד כמו סידור מחדש של השולחנות בחדר, או החלטות שעליה לקבל ביחד ובד"כ
ישנה דרישה שהן יהיו מוסכמות על כולם. כאן תיבדק היכולת שלכם להוביל אבל גם להקשיב לכולם
כולל למשתתפים היותר חלשים. בד"כ בפגישות אלו יהיו משתתפים יותר מידי דומיננטיים שינסו
להשתלט על הקבוצה ולכפות את רצונם מבלי לתת לכולם להביע את דעתם, אתם לא רוצים להיות
כמותם. כאן אתם תוכלו להיכנס ולהציע הצעות שיעשו סדר בבלגן. תוכלו להציע שכל אחד ירשום על
דף את הצעתו ואחרי זה יקריא אותה לפני כולם, או שתציעו לעשות סבב שבו כל אחד יאמר את דעתו
ואתם תציעו לסכם את הכול על דף ולאחר מכן תעשו הצבעה על ההחלטות שרשמתם וכמו כן תסבירו
שכדי שההחלטה תוכל להיות מוסכמת על כולם כל אחד יאלץ להתפשר. בפעולות אלו תוכלו להראות
שאתם יודעים לעבוד בקבוצה ולתת לכולם לבוא לידי ביטוי כולל למשתתפים היותר חלשים וגם תנטרלו
את המשתתפים היותר מידי דומיננטיים וצעקניים. אל תנסו להשתלט על הדיון והקשיבו לכולם מבלי
לקטוע את שאר המשתתפים. כמו כן לרוב ישנה הגבלת זמן לדיון ולכן תוכלו להציע לחברי הקבוצה
.לבקש הארכת זמן לפני שתיגשו לביצוע הפעולות השונות

במבחנים אלו ייבדק הנבחן לפי פרמטרים של קישורים חברתיים ותקשורת, יכולת תפקוד תחת לחץ
ולקיחת יוזמה ויכולת השפעה על אחרים, הצגת עמדות החלטיות ולא מהוססות ויכולת לתמוך בהן
.ולעמוד מאחוריהן

.ההתנהגות המומלצת, שתזכה את הנבחן בהערכת הקבוצה והבוחנים, היא מעורבות ושכנוע אמיתיים
.לעומת זאת, פסיביות ושתלטנות חושפות את חולשת הנבחן במצב לחץ

הצגה עצמית בקבוצה
בשלב הפתיחה הנבחנים נדרשים בדרך כלל להציג את עצמם בפני משתתפי הקבוצה. ההצגה העצמית
היא שלב חשוב, ומומלץ לעשות אותה תוך הדגשת היכולת המקצועית, זכרו כי זוהי פעילות קבוצתית
.ויש להציג את עצמכם לפני כלל הקבוצה ולא להתמקד במדריך
('מומלץ לענות כמתואר בשאלה מספר 1 בחלק ד)

יש לשים לב כמו בראיון האישי לשימוש נכון בשפת הגוף (ראה חלק ג') ישנם נבחנים שבזמן הצגת
עצמם בקבוצה מסמיקים, נבוכים, משדרים חוסר נוחות ולחץ עוד לפני שהתחילו לדבר, שפת הגוף
שלהם כבר משדרת מבוכה וחוסר ביטחון, התנהגות כזו עלולה להשפיע לרעה על ההערכה לה יזכה
.המועמד מהנבחנים האחרים ומהבוחנים

זכור, הצגה עצמית בקבוצה היא שלב חשוב, היא כרטיס הביקור שלך, היא הרושם הראשון שאתה
יוצר, היא המידע הראשוני אותו קולטת ממך הקבוצה ואותו קולטים הבוחנים. הצג עצמך בביטחון
מתוך תחושת ערך עצמי חיובית, מתוך נכונות להשאיר רושם חיוב. הדגש יכולותיך, אל תצטנע, הדגש
.את מקצועיותך ולא את היסוסיך, רגישותך וחששותיך

לרוב בתחילת המבחן הקבוצתי הנבחנים יתבקשו להשתתף במהלך 10 הדקות הראשונות בדיון חופשי
בנושא כלשהו לפי בחירתם, נבחנים רבים חשים חוסר נוחות בפתיחה כזאת. הם מצפים שהבוחנים יתנו
הוראות ברורות. מצב כזה שבו עליהם להחליט בעצמם על נושא הדיון מלחיץ ומבלבל אותם. יש נבחנים
שפונים לבוחנים כדי לקבל הנחיה ברורה יותר. אחרים, בגלל תחושת הלחץ, מסתגרים, מתבלבלים
ונכנסים למבוכה מהתנהגותם הבלתי צפויה של הבוחנים. תגובות אלה חושפות, כבר בתחילת המבחן
את חולשת הנבחנים נוכח מצב חוסר הוודאות אליו הוכנסו. כדי להתגבר על תחושת הבלבול, הכעס
והמבוכה, מומלץ להיכנס לתהליך מתוך נכונות להתמודד, מבלי לצפות לעזרה מהבוחנים. יש להתייחס
למצב של חוסר הוודאות כאל אתגר שאפשר להתמודד עמו. מומלץ להציע הצעות לדיון וליזום נושאים
.שמעניינים את המשתתפים

:דוגמה
(..ניתן להציע שכל משתתף יציג את עצמו ולהציע כיצד זה יעשה (לפי סיבוב השעון וכו
הדבר החשוב בשלב הפתיחה הוא לקחת יוזמה, להציע הצעות מועילות שיעזרו לקבוצה לצאת ממצב אי
.הבהירות ולתרום להתקדמות הדיון

.שני נושאים שמומלץ להימנע מלהעלותם כנושא לשיחה בקבוצה בשלב הפתיחה: דת ומבחני מיון
.הניסיון מראה שדיון בנושאים אלו, עלול לעורר את הנבחנים לתגובות רגשיות, קיצוניות ובלתי רצויות

אין בשום מצב לנסות ולהשתלט על הדיון ולנסות להכתיב את נושא הדיון בכל מחיר ולתקוף ולבטל
את דעתם של שאר המשתתפים מחשש לאיבוד השליטה בדיון. התנהגות כזאת בפתיחת המבחן
הקבוצתי, אומנם מצביעה על יוזמה, אך היא גם מצביעה על התנהגות שתלטנית ובלתי מתחשבת. כמו
.שהסתגרות והיעלבות יוצרים רושם של חוסר ביטחון, כך גם התפרצות ושתלטנות

,אין צורך להתעקש ולהיות הדובר הראשון בקבוצה כדי להצליח, אם מישהו אחר התחיל בדיון לפניך
אין להיכנס למצב רוח רע, הדיון רק בתחילתו! תהיה לך עוד הזדמנות להשתתף. במקרה בו יש הזדמנות
לפתוח, כדאי לקחת יוזמה ולפתוח בדיון אך לא בכל מחיר. יש לקבל את הדיון שהוצע ע"י המשתתפים
האחרים, להשתתף ולתרום להצלחתו. הסברה שרק מי שקופץ בראש יזכה להערכה אינה נכונה, רוב
.ההערכה תהיה על תרומתכם לדיון, ההשתתפות והתפקוד במהלך הדיון

: דוגמה 1
מוצגת למשתתפים סיטואציה שבה התרחש פשע כלשהו ובנוסף יוצגו מספר דמויות שלכולן יש
חלק בפשע ברמות שונות, או שהן ידעו על קיומו. על המשתתף והקבוצה יהיה צורך להחליט או לדרג
.את הדמויות השונות לפי חומרת מעשיהן

:דוגמה 2
,בעקבות אסון עולמי נכחדה כל אוכלוסיית כדור הארץ למעט תשעה ניצולים: רואה חשבון
פסיכולוג, שר בממשלה, אשתו של רואה החשבון שנמצאת בחודשים מתקדמים להריונה, סטודנט
.לרפואה, שחקנית קולנוע, רב בן 70, שוטר עם נשק, שחקן כדורגל

לכדור הארץ הגיעה חללית שיכולה לחלץ לכוכב לכת אחר רק 6 ניצולים. הקבוצה מתבקשת לבחור את
6 הניצולים שחשיבותם להישרדות המין האנושי מרבית. 5 ניצולים ראשונים יש לבחור מתוך רשימת 9
.הניצולים שהוכתבה לקבוצה ואת הניצול האחרון יש לבחור לפי החלטת הקבוצה ולא מתוך הרשימה
בד"כ המנחה מקצה את 5 הדקות הראשונות לחשיבה עצמאית ולגיבוש דעה אישית בנושא, ולאחר מכן
מוקצות לקבוצה 20 דקות, לצורך קבלת החלטה בצוות. אם המנחה לא נותן הנחיות מפורשות תוכלו
.לתפוס יוזמה ולהציע לקבוצה לפעול בדרך זו

:פתרון מומלץ
קרא בעיון את ההוראות ונסה לנסח לעצמך את הגורם המשפיע והחשוב ביותר בבעיה
.ונסה להגיע תוך זמן קצר להחלטה שאתה מזדהה איתה ויכול לשכנע אחרים שהיא בעלת ערך

תמיד יש לרשום את פרטי הסיפור ואת הדמויות בקצרה על דף בזמן הקראת הסיפור (יש לזכור
.(שהמנחה עלול לאסוף את הדפים בסיום המטלה

:להלן מספר שיקולים אפשריים להחלטה, מתוך הנחה שהגורם המשפיע הוא הצורך לקיים את הגזע האנוש

(בחירה בשתי הנשים (נשים יכולות להגדיל את סיכויי ההתרבות
(בחירת הסטודנט לרפואה ושחקן הכדורגל (שניהם כנראה אנשים צעירים ומוכשרים פיזית, או שכלית
בחירת רואה החשבון, מכיוון שהיותה של אשתו בהיריון מצביעה על פוריותו
.(בחירת אישה נוספת כבחירה חופשית של הקבוצה (כדי להגדיל את סיכויי ההתרבות


לאחר ההחלטה האישית חשוב לקחת יוזמה ולהציג את הפתרון בצורה ברורה ומשכנעת. על הנבחן
.להוכיח גם כושר התמודדות עם עמדות אחרות, תוך יכולת לשכנע בנכונות עמדתו
. לאחר מכן יש לנסות ולפתח דיון לגבי הדמויות הקיצוניות ביותר

היכולת החשובה ביותר להתמודדות יעילה במבחן הקבוצתי היא היכולת לקבל החלטות, להציגן בביטחון
ובצורה ברורה והיכולת לשכנע אחרים בצדקתן. כאשר הבוחנים מציגים לקבוצה את המשימה, חלק
.מהנבחנים מהסס בפומבי לגבי מהות הפתרון הנכון, זוהי טעות

תמיד השיקולים לבחירה לא יהיו חד משמעיים. בדוגמה הקודמת יהיו משתתפים שיעדיפו להציל את
,רואה החשבון, אשתו, הסטודנט, השחקנית והשוטר. אחרים יעדיפו לחלץ את הרב, הפסיכולוג
השחקנית השר והסטודנט. לעומתם חלק מהנבחנים יימנעו מהצגת עמדה ברורה ובמצב בו המידע חלקי
.הם יעדיפו להציג את התלבטותם בפומבי

גישה מתלבטת שאינה ברורה וחד משמעית מצביעה על קושי בקבלת החלטות, ומחלישה את עמדת
הנבחן בדיון. הקושי להחליט משפיע על שאר הנבחנים, והבוחנים יתרשמו יותר ממי שיצליח לגבש
. עמדה ולנמקה באופן משכנע, למרות אי הוודאות בפתרון

יש נבחנים שכדי להפחית את אי הודאות פונים אל הבוחנים בשאלות הבהרה, דבר זה עשוי ליצור את
הרושם שלנבדק קשה להתמודד באופן עצמאי במצבים מעורפלים, אלא אם הוא מקבל הנחיות
.מהממונים עליו

אחד הכללים החשובים להצלחה בקבוצה הוא הצגת עמדה ברורה וחד משמעית. כדי להגיע לעמדה
.ברורה, יש להחליט למרות קולות הספק ולמרות אי ודאות מסוימת שקיימת תמיד בכל החלטה

לעיתים יכול הבוחן לבקש מהנבחנים להמליץ על מועמד אחר חוץ מהם שלדעתם מתאים לתפקיד
ולדרוש מהם לנמק מדוע. השאלה נועדה לבחון את אמינות המועמד ולא את שאר המועמדים. במקרה
זה יש לתת שם של מתמודד שבאמת מתאים לתפקיד. הדבר ייתן לכם נקודות על יושר, כנות ואומץ. וגם
.יוכל לומר למנחה שאתם יודעים אילו תכונות חשובות לתפקיד

- הפרמטרים הנבדקים. במכוני המיון יבדקו לפי המבחנים השונים שתעשו את יכולתכם לפי פרמטרים
של: תוקף ובטחון, כושר שכנוע, ייצוגיות ויכולת לייצג את המערכת בצורה אמינה, שיתוף פעולה
ונכונות לסייע לאחרים, עמידה בלחצים והתמודדות עם עמדות מנוגדות, עצמאות ופעולה ללא הנחיות
מפורטות, מסירות ואחריות ויכולת להשקיע ולהתחייב לתוצאות, קבלת סמכות ויכולת להוציא לפועל
עמדות שלא מקובלות עליכם ושהורדו מלמעלה, יכולת התמדה, יכולת ליזום ולקדם רעיונות, מנהיגות
והשפעה ויכולת לעורר מוטיבציה ולהשפיע על אחרים, כושר תכנון, מתן שרות ויכולת לעזור ולהסביר
נושאים באופן ברור וממוקד, כושר ארגון ויכולת לארגן משאבית ביעילות, שיקול דעת ויכולת לצפות
קדימה ולהימנע מפעולות מזיקות, העזה וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות, האצלת סמכויות, ראייה
.כוללת של צרכי המערכת

. ראה שאלות 78-80 בחלק ד' למשימות היכולות להיות במהלך המבחן האישי במכון המיון

המידע נכתב ע"י כותב אלמוני 

 

 

 

 

 

   


1997 - webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - המחירון