Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

אינפוגרפיקה*
מידע מספרים ועובדות על השימוש במריחואנה

.אינפוגרפיקה שם כללי להמחשה חזותית של מידע, באמצעות איורים, תרשימים, תצלומים, תרשימי זרימה*

 

The Campus Pot Connection

The Campus Pot Connection

Addiction By Region:Where Temptation Lives

Addiction By Region:
Where Temptation Lives

שיעור גידול הצמיחה בתמיכה בליגליזציה בארצות הברית

Weed, the People

שיעור גידול הצמיחה בתמיכה
בליגליזציה בארצות הברית

עובדות על מריחואנה רפואית

Medical Marijuana

עובדות על מריחואנה רפואית

מפת המדינות בארצות הברית שיש בהן שימוש במריחואנה רפואית

The State of Affairs
with Medical Marijuana

מפת המדינות בארצות הברית
שיש בהן שימוש במריחואנה רפואית

כיצד משפיעה הליגליזציה של המריחואנה על כלכלת העיר קליפורניה

Why California Is Going
to Pot: Measuring

כיצד משפיעה הליגליזציה של
המריחואנה על כלכלת העיר קליפורניה

עשר יתרונות משמעותיים של המריחואנה הרפואית

Health Benefits of Marijuana

עשר יתרונות משמעותיים
של המריחואנה הרפואית

כיצד משפיעה המריחואנה על כלכלת ארצות הברית

Effects of Marijuana
on the U.S. Economy

כיצד משפיעה המריחואנה
על כלכלת ארצות הברית

כמה עובדות נוספות בויכוח על נושא מריחואנה רפואית

Medical Marijuana Debate

כמה עובדות נוספות בויכוח
על נושא מריחואנה רפואית

פוטנציאל עלות תועלת ביחס לליגליזציה של מריחואנה

Wasted Potential A Cost
Benefit Analysis

פוטנציאל עלות תועלת ביחס
לליגליזציה של מריחואנה

עובדות ומידע על שימוש בסמים בארצות הברית

The United States of
Drug Addicts

עובדות ומידע על שימוש בסמים
בארצות הברית

עשר סיבות עיקרות מדוע צריך ליגליזיה של מריחואנה

Top 10 Reasons To
Legalize Marijuana

עשר סיבות עיקרות מדוע
צריך ליגליזיה של מריחואנה

עובדות על שימוש במריחואנה ולגיליזציה בקנדה

עובדות על שימוש במריחואנה
ולגיליזציה בקנדה

Is Cannabis Treated Unfairly

Is Cannabis Treated Unfairly

Drugs World

Drugs World

השפעת המריחואנה על המוח

How Marijuana Affects
the Brain

השפעת המריחואנה על המוח

שימושים נוספים בקנביס

Modern Uses for the
Cannabis Plant

שימושים נוספים בקנביס

?כיצד משפיע החומר הפעיל במריחואנה על גוף לאחר שעתיים

Active Ingredient THC
Average high last 2-Hours

כיצד משפיע החומר הפעיל
במריחואנה על גוף לאחר שעתיים

?כמה אנרגיה נדרשת בשביל להיות בסטלה

The High Energy Cost
of Getting High

כמה אנרגיה נדרשת
?בשביל להיות בסטלה

עוד פרטים ומידע על ההיסטוריה של המריחואנה

The Hazy History
of Marijuana

עוד פרטים ומידע על
ההיסטוריה של המריחואנה

 

 

 

 

   

 

1997 - webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - המחירון ©

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶