Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 


רדיו המחירון

תנאי שימוש ברדיו המחירון
.לאור אופי השידורים המגוון שלנו, אין לייחס כל חשיבות לדברים הנאמרים ברדיו המחירון
.כל מה שנאמר בשידור, נאמר ברוח שטות הומוריסטית. וגם לפעמים, מתוך חוסר הכרה
.דברים מופרכים וחסרי חשיבות לחלוטין. לפעמים אנחנו מדברים כאלה שטויות ברדיו
.אז שיהיה ברור, כל הדברים הנאמרים ברדיו שלנו. הם דברים חסרי שחר לחלוטין
.והכל בברכת האח הגדול שצופה ומאזין ואפילו נהנה. כל הזכויות שמורות לכם המאזינים
כמו כן תנאי השימוש ברדיו כפופים ישירות לתנאי השימוש באתר המחירון

האזנה נעימה
המחירון


אולפני רדיו המחירון אולפני רדיו המחירון
אולפני המחירון בחושה שלנו אולפני רדיו המחירון
אולפני רדיו המחירון הטוסט הרשמי של רדיו המחירון

 

 

 

   

 

1997 - webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - המחירון ©

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶